Sołectwo Krzeszów

Krzeszów

 

 Poczta- 58-400 Kamienna Góra

 Liczba mieszkańców- 1440 osób

 Rok założenia - 1242 r.

 Wysokość nad poziomem morza - ok. 450-470 m n.p.m.


 Największa wieś w gminie, położona w jej południowo - wschodniej części nad rzeką Zadrną. Znana od 1242 r. jaku siedziba opactwa benedyktyńskiego, od 1292 r. cysterskiego. Najcenniejszy zespół zabytkowy regionu, zabytek klasy "0" o randze europejskiej. Jedno z najwspanialszych dzieł baroku europejskiego. Opactwo cysterskie ufundowane zostało w 1292 r. przez Bolka l Świdnickiego, który sprowadził zakonników z Henrykowa. Poprzednio od roku 1242 istniało tutaj opactwo benedyktynów, którzy jednak nie rozwinęli szerszej działalności budowlanej. Obecny kompleks powstał w wyniku imponującej akcji budowlanej, prowadzonej przez cystersów w dobie baroku w ramach kontrreformacji po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, od końca XVII w. (kościół św. Józefa) poprzez cała 1 poł. XVIII w. (m.in. kościół NMP, Dom Gościnny) i w latach 1774-82, 1788-92 (klasztor).
Powstał on na miejscu średniowiecznego założenia, po którym pozostały nieliczne relikty w postaci niewielkiego fragmentu wschodniego skrzydła klasztornego z zachowaną salą kapitularza ze sklepieniem krzyżowo - żebrowym oraz dwa gotyckie nagrobki Bolka l i Bolka II Świdnicko - Jaworskich umieszczone w Mauzoleum Piastów. Unikalny zabytkowy zespół opactwa cysterskiego tworzą: kościół klasztorny p.w. Wniebowzięcia NMP (historycznie Matki Bożej Łaskawej) wraz z przylegającym do kościoła od wschodu Mauzoleum Piastów Świdnicko - Jaworskich oraz kaplicą św. Marii Magdaleny z Grobem Chrystusowym, kościół pomocniczy p.w. św. Józefa, klasztor cystersów, Dom Gościnny, mur klasztorny wraz z bramami, ogród klasztorny, cmentarz klasztorny,
budynek bramy przejazdowej w części zachodniej, dawna karczma i zajazd, budynki gospodarcze, pręgierz.Poza obrębem murów klasztornych znajduje się zespół kubaturowych kaplic bardzo rozbudowanej Kalwarii (wzniesiony w latach 1672 do 1738) liczącej 25 kaplic (kaplice nr XXIII-XXXII znajdują się w obrębie murów klasztornych).W pobliskim Betlejem znajduje się drewniany letni pawilon, tzw. "Pawilon na Wodzie" z końca XVII w., w pobliżu kaplice Kalwarii.
Na wzgórzu po wschodniej stronie klasztoru znajduje się ruina XVII kościoła św. Anny. W obrębie wsi i w jej najbliższym otoczeniu znajduje się wiele kapliczek i figurek przydrożnych oraz krzyż pokutny. Z innych obiektów na uwagę zasługuje kamienny most z XVIII w. na Zadrnie z figurą, Jana Nepomucena, kościół ewangelicki z 1912 r. oraz dawna stacja kolejowa. Wśród budynków mieszkalnych wyróżniają się: nr 15, 16, 17, 26, 33, 126, 133, 159, 191, 192, 193, 221, 244, 266a, 272, 273, osiedle domków jednorodzinnych z ok.1930 r.

Informacja wytworzona przez dnia 25.02.2016 13:16
Opublikowana przez D. Sowa dnia 25.02.2016 13:16. Odsłon 2809, Wersja 1