Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kamienna Góra

"Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamienna Góra na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030" - załącznik do uchwały Rady Gminy Kamienna Góra XLVIII/312/22 z dnia 26 października 2022 r.

 

Informacja wytworzona przez dnia 02.01.2023 8:27
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 02.01.2023 8:27. Odsłon 84, Wersja 1