Uchwała Nr XII/51/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2015 r. (wygasły...)

Uchwała Nr XII/51/15Rady Gminy Kamienna Góraz dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowaniaNa podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn.zm.)

- na wniosek Wójta Gminy Kamienna Góra, Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co następuje:§ 1. 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i SenatuRzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r., tworzy się na obszarze Gminy KamiennaGóra odrębny obwód głosowania.2. Numer i granice obwodu głosowania ustala się następująco:
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 02.09.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 02.09.2015. Wygasa 31.10.2015. Odsłon 1889