OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 15 września 2015 r. (wygasły...)

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kamienna Góra
z dnia 15 września 2015 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.1) oraz Uchwał Rady Gminy Kamienna Góra : Nr XXV/144/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, Nr XLIV/249/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kamienna Góra na stałe obwody głosowania i Nr XII/51/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczychw wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone w sposób następujący:

Nr

obwodu

głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej (adres)

Lokal przystosowany

dla osób niepełnosprawnych

/właściwy dla głosowania korespondencyjnego/*

1

Sołectwa : Leszczyniec, Ogorzelec, Szarocin

Leszczyniec Nr 100, Centrum Biblioteczno-Kulturalne Filia Biblioteki

NIE

2

Sołectwa : Czarnów, Pisarzowice, Raszów, Rędziny

Pisarzowice Nr 72, Centrum Biblioteczno-Kulturalne Filia w Pisarzowicach

NIE

3

Sołectwa : Janiszów, Przedwojów

Przedwojów Nr 43A

Świetlica Wiejska

TAK

4

Sołectwa : Dębrznik, Ptaszków

Ptaszków Nr 49

Szkoła Podstawowa

NIE

5

Sołectwa : Jawiszów, Krzeszów. Lipienica, Olszyny

Krzeszów ul. Kalwaria Nr 1, Centrum Biblioteczno-Kulturalne

TAK

6

Sołectwa : Dobromyśl, Gorzeszów, Kochanów, Krzeszówek

Gorzeszów Nr 113

Świetlica Wiejska

NIE

7

Sołectwo Czadrów

Czadrów Nr 26

Świetlica Wiejska

TAK

8

Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie

Szarocin Nr 1

Dom Pomocy Społecznej

NIE


Lokale wyborcze otwarte będąw dniu 25 października 2015 r.w godz. 700 - 2100.

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju powinien być zgłoszony przez wyborcę Wójtowi Gminy do dnia 12 października 2015 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy do dnia 16 października 2015 r.


         Wójt
(-) Patryk Straus

1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, z 2015 r. poz. 1043 i poz. 1044.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 15.09.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 15.09.2015. Wygasa 26.10.2015. Odsłon 1997
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony