Sołectwo Leszczyniec

Leszczyniec


 Poczta- 58-400 Kamienna Góra

 Liczba mieszkańców- 479 osób

 Rok założenia - 1349 r.

 Wysokość nad poziomem morza - ok. 540-660 m n.p.m.


 Duża, uprzemysłowiona wieś, położona u podnóża Rudaw Janowickich, w południowo - zachodniej części gminy. Powstała jako wieś prywatna najpóźniej w początkach XIV w. W 1349 roku zakupiona przez cystersów krzeszowskich, następnie w XVII w. własność Schaffgotschów. Przed długi okres czasu wieś podzielona była na dwie odrębne jednostki administracyjne - Leszczyniec Dolny i Górny. W 1649 r. bunty chłopskie. W 1808 r. niepokoje w związku z obciążeniami wynikającymi z wojen napoleońskich. Od 1801 roku próby eksploatacji rudy żelaza oraz węgla kamiennego. Rozwijało się tkactwo oraz drobny przemysł wydobywczy. W 1905 r. przeprowadzono linię kolejową z Kamiennej Góry i połączono ją tunelem pod Przełęczą Kowarską z wcześniejszą linią z Jeleniej Góry do Kowar. We wiosce istniał zakład produkcji porcelany elektrotechnicznej. Wieś posiada rozbudowany układ przestrzenny, zachowało się w niej kilka cennych obiektów zabytkowych.
Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja, pierwotnie ewangelicki, barokowy z lat 1751-54. Założony na rzucie prostokąta z czworokątną wieżą do zachodu, salowy, wnętrze z kondygnacjami drewnianych empor. Wieża zwieńczona cebulastym hełmem z prześwitami.W sąsiedztwie kościoła okazała plebania [nr 104) z piętrem o konstrukcji szachulcowej, nakryta dachem mansardowym. Dawny kościół parafialny, obecnie cmentarny, zbudowano w 1593 r. i przebudowano w XVlll i XIX w. Murowany, orientowany, jednonawowy z kwadratowym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowym, zwieńczony dachem dwuspadowym z ośmioboczną sygnaturką na kalenicy. Obok kościoła cmentarz otoczony kamiennym murem z bramą. Z innych obiektów na uwagę zasługują: budynek nr 49 (dawna plebania), szkoła, budynki nr 11, 16, 18, 30, 33, 34, 38, 41, 44, 83, 85, 87, 89, 102, 103, 105, 106, 111, 129, 131, 132 i 134.

Informacja wytworzona przez dnia 25.02.2016 13:17
Opublikowana przez D. Sowa dnia 25.02.2016 13:17. Odsłon 2583, Wersja 1