2013

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Kamienna Góra za I półrocze 2013 r.

 

 

Uchwała Nr I/220/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 września 2013 r.

Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Kamienna Góra informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kamienna Góra za I półrocze 2013 r

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

 

 

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

 

 

Załącznik nr 1 - dochody.

Załącznik nr 2 - wydatki.

Załącznik nr 3 - inwestycje.

Załącznik nr 4 - zadania zlecone.

Załącznik nr 5 - fundusz alkoholowy.

Załącznik nr 6 - fundusz ochrony środowiska.

Załącznik nr 7 - dochody własne.

Załącznik nr 8 - dotacje.

Załącznik nr 9 - środki niewygasające.

Sprawozdanie kultura.

Sprawozdanie biblioteka.

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez R. Kachniarz dnia 10.10.2013 9:26
Opublikowana przez D. Sowa dnia 10.10.2013 9:26. Odsłon 1716, Wersja 1