Skład komisji

Komisja Społeczna

Zasady, tryb działania i zadania Komisji określa załącznik nr 4 do Statutu Gminy.

Skład osobowy:

1. ZBIGNIEW KASPRZYK – Przewodniczący Komisji
2. WIESŁAWA CZERNECKA – Członek Komisji
3. ZYGMUNT HOMONCIK – Członek Komisji
4. ANDRZEJ BERDECHOWSKI – Członek Komisji
5. JAN SOPATA – Członek Komisji

 

Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.03.2007 14:49
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 27.03.2007 14:49. Odsłon 2817, Wersja 3