Skład komisji

Komisja Społeczna

Zasady, tryb działania i zadania Komisji określa załącznik nr 4 do Statutu Gminy.

Skład osobowy:

1. ANDRZEJ  BERDECHOWSKI – Przewodniczący  Komisji
2. ROMAN JĘDRUSIK – Członek Komisji
3. KAZIMIERZ OGORZAŁEK – Członek Komisji
4. JAN SOPATA – Członek Komisji

 

Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 10.12.2012 15:09
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 10.12.2012 15:09. Odsłon 2817, Wersja 6