Skład komisji

Komisja Społeczna

Zasady, tryb działania i zadania Komisji określa załącznik nr 4 do Statutu Gminy.

Skład osobowy:

1. ANDRZEJ  BERDECHOWSKI – Przewodniczący  Komisji
2. ROMAN JĘDRUSIK – Członek Komisji
3. KAZIMIERZ OGORZAŁEK – Zastępca Przewodniczącego Komisji
4. JAN SOPATA – Członek Komisji

5. GRZEGORZ KIEŁBASA - Członek Komisji

Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 13.05.2013
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.05.2013. Odsłon 2817, Wersja 7drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony