Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015 - 2022.

Strategia Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata 2015 - 2022

Gmina posiada dokument strategiczny pod nazwą "Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata 2015 - 2022", przyjęty Uchwałą Nr XV/70/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2015 r.

Przedmiotowy dokument znaleźć można w poniżej zamieszczonym pliku.

Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata 2015 - 2022

 

Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 04.03.2016 12:34
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 04.03.2016 12:34. Odsłon 4040, Wersja 1