Uchwały i opinie RIO

Uchwała nr VI/100/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 gru

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2023 Utworzono: 12.01.2023

Uchwała nr VI/42/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 maja

Uchwała nr VI/42/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 maja 2022.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2022 Utworzono: 23.08.2022

Uchwała nr VII/57/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 lipca 2022

Uchwała nr VII/57/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 lipca 2022
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2022 Utworzono: 23.08.2022

Uchwała nr VII/58/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 lipca 2022

Uchwała nr VII/58/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 lipca 2022.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2022 Utworzono: 23.08.2022

Uchwała nr VI/3/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Uchwała nr VI/3/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2021 r.
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2022 Utworzono: 02.02.2022

Uchwała nr VI/4/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Uchwała nr VI/4/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale Rady Gminy Kamienna G&o
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2022 Utworzono: 02.02.2022

Uchwala nr VI/38/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 maja

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2020 rok.
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2021 Utworzono: 12.11.2021

Uchwala nr VI/61/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 wrze

w sprawie opinii o przedłozonej przez Wójta Gminy Kamienna Góra informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Kamienna G6ra za I półrocze 2021 roku.
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2021 Utworzono: 12.11.2021

Uchwała nr VI/77/2021 Skladu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunknwej we Wrocławiu z dnia 3 listo

w sprawie opinii o możiliwości spłaty przez Gminę Kamienna Góra kredytu diugoterminowego w kwocie 1.62S.000,00 zl z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie dzialań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2021 Utworzono: 12.11.2021

Uchwała nr VI/3/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 stycz

Uchwała nr VI/3/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale Rady Gminy Kamienna Gó
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2021 Utworzono: 17.03.2021

Uchwała nr VI/4/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z dnia 22 stycz

Uchwała nr VI/4/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 grudnia 2020 r.
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2021 Utworzono: 17.03.2021

Uchwała nr VI/117/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 gru

Uchwała nr VI/117/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020r.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2021 Utworzono: 07.01.2021

Uchwała nr VI/116/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 gru

Uchwała nr VI/116/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020r.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2021 Utworzono: 07.01.2021

Uchwała nr VI/115/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 gru

Uchwała nr VI/115/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020r.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2021 Utworzono: 07.01.2021

Uchwała nr VI/28/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwiet

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2019 rok.
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2020 Utworzono: 26.05.2020
 1 2 3 4 
aktualne... Początek strony