Uchwała nr VI/17/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 styc

Uchwała nr VI/17/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale Rady Gminy Kamienna Góra nr LXII/422/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2024.

Załączniki:
Opinia_RIO w sprawie budzetu na 2024 r._w.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 30.01.2024
Opublikowana przez D. Sowa dnia 30.01.2024. Wygasa 30.06.2024. Odsłon 652