Uchwała nr VI/99/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grud

Uchwała nr VI/99/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie uchwały w
sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2023 rok

Załączniki:
Uchwala nr VI-99-2022 rio z 14.12.2022.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 12.01.2023
Opublikowana przez D. Sowa dnia 12.01.2023. Wygasa 31.12.2023. Odsłon 652