Plany zamówień


Zamawiajacy - Gmina  Kamienna Góra stosownie do art. 13a ustawy PZP (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych )  publikuje plan postepowań o dzielenie zamówień, jakie Gmina zamierza  przeprowadzić w danym roku finansowym.

Plan zamówien 2017

Plan zamówień 2018

Plan zamówień 2019

Plan zamówień 2020

Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 21.01.2020
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 21.01.2020. Odsłon 2695, Wersja 6drukuj
Początek strony