Plany zamówień

Kamienn Góra, dnia 25.01.2017

Zamawiajacy - Gmina  Kamienna Góra stosownie do art. 13a ustawy PZP (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych )  publikuje plan postepowań o dzielenie zamówień, jakie Gmina zamierza  przeprowadzić w danym roku finansowym.

Plan zamówien 2017
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 25.01.2017
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 25.01.2017. Odsłon 2512, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony