Plany zamówień

Kamienn Góra, dnia 25.01.2017

Zamawiajacy - Gmina  Kamienna Góra stosownie do art. 13a ustawy PZP (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych )  publikuje plan postepowań o dzielenie zamówień, jakie Gmina zamierza  przeprowadzić w danym roku finansowym.

Plan zamówien 2017

Plan zamówien 2018

Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 24.01.2018
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 24.01.2018. Odsłon 2513, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony