Plany zamówień


Zamawiajacy - Gmina  Kamienna Góra stosownie do art. 13a ustawy PZP (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych )  publikuje plan postepowań o dzielenie zamówień, jakie Gmina zamierza  przeprowadzić w danym roku finansowym.

Plan zamówien 2017

Plan zamówień 2018

Plan zamówień 2019

Plan zamówień 2020

Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 21.01.2020 12:29
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 21.01.2020 12:29. Odsłon 2694, Wersja 1