Plany zamówień


Zamawiajacy - Gmina  Kamienna Góra stosownie do art. 13a ustawy PZP (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych )  publikuje plan postepowań o dzielenie zamówień, jakie Gmina zamierza  przeprowadzić w danym roku finansowym.

Plan zamówień 2022

 

Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 02.06.2022 11:51
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 02.06.2022 11:51. Odsłon 2750, Wersja 1