POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w (wygasły...)

 

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 179 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze Ipostanawia, co następuje:

 

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.

Dorota Bogumiła Michalska, zgłoszona przez KWW RAZEM KG, zam. Ogorzelec

 

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :

1.

Zbigniew Urban, zgłoszony przez KWW RAZEM KG (uzupełnienie składu), zam. Kamienna Góra

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze I

/-/ Jakub Marcin Szmigiel

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 26.09.2018
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 26.09.2018. Wygasa 17.10.2018. Odsłon 473
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony