OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów (wygasły...)

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kamienna Góra

z dnia 20 września 2018 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks Wyborczy (Dz. U. Z2018 r.poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do wiadomości Wyborców informacje o numerach oraz granicach obwodówgłosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowychkomisji Wyborczych oraz możliwości głosowaniakorespondencyjnego i przez pełnomocnikawwyborach do rad gmin, rad powiatówi sejmików województworaz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Nr

obwodu

głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej (adres)

Lokal przystosowany

dla osób niepełnosprawnych

/właściwy dla głosowania korespondencyjnego/*

1

Sołectwa : Leszczyniec, Ogorzelec, Szarocin

Leszczyniec Nr 100, Centrum Biblioteczno-Kulturalne Filia Biblioteki

NIE

2

Sołectwa : Czarnów, Pisarzowice, Raszów, Rędziny

Pisarzowice Nr 149,

Zespół Szkół

TAK

3

Sołectwa : Janiszów, Przedwojów

Przedwojów Nr 43A

Świetlica Wiejska

TAK

4

Sołectwa : Dębrznik, Ptaszków

Ptaszków Nr 49

Szkoła Podstawowa

NIE

5

Sołectwa : Jawiszów, Krzeszów. Lipienica, Olszyny

Krzeszów ul. Kalwaria Nr 1, Centrum Biblioteczno-Kulturalne

TAK

6

Sołectwa : Dobromyśl, Gorzeszów, Kochanów, Krzeszówek

Gorzeszów Nr 113

Świetlica Wiejska

NIE

7

Sołectwo Czadrów

Czadrów Nr 26

Świetlica Wiejska

TAK

8

Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie

Szarocin Nr 1

Dom Pomocy Społecznej

NIE

 

Lokale wyborcze otwarte będąw dniu 21 października 2018 r.w godz. 700 - 2100.

 

Głosować korespondencyjnie mogą Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także Wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o :

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Gorze I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

 

Glosować przez pełnomocnika mogą Wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także Wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o :

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Kamienna Góra najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Wójt
/-/ Patryk Straus

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 20.09.2018
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 20.09.2018. Wygasa 11.10.2018. Odsłon 473
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony