Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze z dnia 12 września 2018 r. (wygasły...)

Uchwała Nr 1/2018

Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze

z dnia 12 września 2018 r.

 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Kamiennej Górze

 

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Pani Maria Waniołek została wybrana na Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

...............................................................

podpis przewodniczącego posiedzenia

(pieczęć Komisji)


powrót...
Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 12.09.2018
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 12.09.2018. Wygasa 03.10.2018. Odsłon 473
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony