Gminny program opieki nad zabytkami.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kamienna Góra na lata 2023-2026 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra Nr LI/334/23.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kamienna Góra na lata 2019-2022 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra Nr IV/26/19.

Informacja wytworzona przez dnia 07.03.2023 13:13
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 07.03.2023 13:13. Odsłon 65, Wersja 1