Bilans jednostki 2021 (wygasły...)

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021.

Załączniki:
Bilans jednostki za ro 2021.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Bilans z wykonania budzetu j.s.t za rok 2021.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Rachnek zyskow i strat za rok 2021.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Skonsolidowany bilans j.s.t za rok 2021.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2021.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 23.08.2022
Opublikowana przez D. Sowa dnia 23.08.2022. Wygasa 13.09.2022. Odsłon 211