Bilans jednostki 2019 (wygasły...)

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019.

Załączniki:
Bilans jednostki gmina Kamienna Gora 2019 rok.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Bilans z wykonania budzetu 2019 rok.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Rachunek zyskow i strat 2019 rok.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Skonsolidowany bilans jednostki samorzadowej Gminy Kamienna Gora 2019 rok.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 rok.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 24.08.2020. Wygasa 31.01.2021. Odsłon 187