Bilans jednostki 2020 (wygasły...)

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020.

Załączniki:
[Korektanr1][IVKwartal][2020][F-Inf][0207022][KAMIENNAGORA].pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Bilans jednostki budzetowej na dzien 31.12.2020.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Bilans z wykonania budzetu gminy na dzien 31.12.2020 r..pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Rachunek zyskow i strat gminy na dzien 31.12.2020 r..pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Skonsolidowany bilans gminy na dzien 31.12.2020 r..pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzien 31.12.2020 r..pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 12.11.2021
Opublikowana przez D. Sowa dnia 12.11.2021. Wygasa 30.04.2022. Odsłon 209