2014 - 2015

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH

R O K S Z K O L N Y

2 0 1
4 - 2 0 1 5

 

 

 

 

S P I S T R EŚ C I

 

 

1. Wstęp

2. Ogólna charakterystyka Gminy Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty

3. Organizacja oświaty w Gminie Kamienna Góra

3.1 Sieć szkół

3.2 Informacja o uczniu

3.3 Informacja o zatrudnieniu

4. Wyniki sprawdzianu klas szóstych szkół podstawowychoraz egzaminu gimnazjalnego

5. Dowóz uczniów do szkół

6. Remonty i inwestycje w szkołach w latach 2014 – 2015

7. Finansowanie oświaty w Gminie Kamienna Góra

8. Zakończenie


Pobierz pełny tekst informacji.

Informacja wytworzona przez dnia 30.10.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 30.10.2015. Odsłon 1571, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony