Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.

 

Nr XIV/60/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czadrów, obszar A, granice obszaru opracowania przedstawiono na mapie w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik graficzny do ww. uchwały,

uchwała

obwieszczenie - przystąpienie

obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

 

Nr XIV/61/15Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czadrów, obszar B, granice obszaru opracowania przedstawiono na mapie w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik graficzny do ww. uchwały.

uchwała

obwieszczenie - przystąpienie

obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

 

Nr XXXIII/196/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26.04.2017 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Krzeszów (granice obszaru opracowania przedstawiono na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do ww. uchwały).

uchwała

obwieszczenie - przystąpienie

obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

Informacja wytworzona przez A. Damasiewicz dnia 16.11.2017
Opublikowana przez A. Damasiewicz dnia 16.11.2017. Odsłon 4948, Wersja 50drukuj
Wersja : lewy  47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  z 59  prawy
Początek strony