Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.

CZADRÓW

Nr XIV/60/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czadrów, obszar A, granice obszaru opracowania przedstawiono na mapie w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik graficzny do ww. uchwały,

uchwała

obwieszczenie - przystąpienie

Nr XIV/61/15Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czadrów, obszar B, granice obszaru opracowania przedstawiono na mapie w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik graficzny do ww. uchwały.

uchwała

obwieszczenie - przystąpienie

Czadrów, obszar A i B

obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

uchwala projekt mpzp - tekst

uchwala projekt mpzp - uzasadnienie

uchwala projekt mpzp - rysunek

prognoza oddziaływania na środowisko-tekst

prognoza oddziaływania na środowisko-rysunek

sposób rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

KRZESZÓW

Nr XXXIII/196/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26.04.2017 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Krzeszów (granice obszaru opracowania przedstawiono na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do ww. uchwały).

uchwała

obwieszczenie - przystąpienie

obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

uchwała projekt zmiany mpzp tekst

uchwała projekt zmiany mpzp - uzasadnienie

 

PTASZKÓW

uchwała Nr XXI/115/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Ptaszków, zmienionej uchwałą Nr XXXV/205/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/115/16 z dnia 25.05.2016 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ptaszków.

uchwała

uchwała- zmiana

obwieszczenie przystąpienie

 

Informacja wytworzona przez A. Damasiewicz dnia 18.01.2018
Opublikowana przez A. Damasiewicz dnia 18.01.2018. Odsłon 4948, Wersja 53drukuj
Wersja : lewy  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
Początek strony