Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.

KRZESZÓW

uchwała Nr XI/64/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Krzeszów

uchwała

obwieszczenie przystąpienie

obwieszczenie o wyłożeniu mpzp do publicznego wglądu

projekt mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

CZARNÓW

uchwała Nr XI/63/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czarnów

uchwała

obwieszczenie przystąpienie

obwieszczenie o wyłożeniu mpzp do publicznego wglądu

projekt mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

JANISZÓW

uchwała Nr XXIII/132/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Janiszów

uchwała

obwieszczenie przystąpienie

obwieszczenie o wyłożeniu mpzp do publicznego wglądu

projekt mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OLSZYNY

uchwała Nr XXIII/133/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Olszyny

uchwała

obwieszczenie przystąpienie

Informacja wytworzona przez A.Wierciński dnia 12.02.2021 7:50
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 12.02.2021 7:50. Odsłon 5601, Wersja 1