Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW WE WSI PISARZOWICE

uchwała przystąpienie

obwieszczenie o przystąpieniu

 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW WE WSI RASZÓW

uchwała przystąpienie

obwieszczenie o przystąpieniu

 

 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO "RĘDZINY I", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/173/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29.05.2013 r.

uchwała przystąpienie

obwieszczenie o przystąpieniu

 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW WE WSI OGORZELEC

uchwała przystąpienie

obwieszczenie o przystąpieniu

Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 20.01.2022 7:40
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 20.01.2022 7:40. Odsłon 6000, Wersja 1