Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.

 

 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO "RĘDZINY I", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/173/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29.05.2013 r.

uchwała przystąpienie

obwieszczenie o przystąpieniu

obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

 projekt planu miejscowego - tekst uchwały

projekt planu miejscowego - rysunek

projekt planu miejscowego - prognoza oodziaływania na środowisko

 

 

 

 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI RĘDZINY, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/200/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.10.2013 r.

uchwała przystąpienie

obwieszczenie o przystąpieniu

 

 

Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 10.11.2022 15:02
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 10.11.2022 15:02. Odsłon 6284, Wersja 1