POSTANOWIENIE NR 192/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 czerwca 2020 r. (wygasły...)

POSTANOWIENIE NR 192/2020  Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2  w gminie Kamienna Góra
 
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I postanawia, co następuje:
 
§ 1.
 
Stwierdza  się  wygaśnięcie  członkostwa  w  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  Nr  2  w  gminie Kamienna Góra, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.  Joanna  Ewa  Frączek,  zgłoszona  przez  KOMITET  WYBORCZY KANDYDATA  NA  PREZYDENTA  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Janiszów

§ 2.
 
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.  Julia  Kamila  Frączek,  zgłoszona  przez  KOMITET  WYBORCZY KANDYDATA  NA  PREZYDENTA  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Janiszów
 
§ 3.
 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze I
/-/ Jakub Szmigiel
 
powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 26.06.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 26.06.2020. Wygasa 31.07.2020. Odsłon 260
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony