Protokół z losowania skladu obwodowej komisji wyborczej. (wygasły...)

W dniu 15 czerwca 2020 r. 0 godz. 12.00 w Urz¢dzie Gminy Kamienna Géra przeprowadzono losowanie skiadu obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki:
CCF_000128.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 15.06.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 15.06.2020. Wygasa 31.07.2020. Odsłon 260