REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (KROŚ)

REFERAT KOMUNALNY I ROLNICTWA

 

Skład:

Kierownik referatu - Jan Guzy

telefon - 75-610-6276

pokój nr 303

e-mail: guzy@kamiennagora.kei.pl

 

zakres spraw:

W zakresie ochrony środowiska i rolnictwa

- współdziałanie z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy,

- zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych i ochrona zwierząt,

- realizacja obowiązków z zakresu prawa wodnego.

 

podinspektor Dawid Kusztal

telefon - 75-610-6278

pokój nr 303

e-mail: kusztal@kamiennagora.kei.pl

zakres spraw:

W zakresie gospodarowania i administrowania mieniem komunalnym

- gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi zasobami gminy (gruntami, budynkami, lokalami), w tym ich zbywanie,

- ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

- organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,

- nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,

- komunalizacji gruntów.

W zakresie ochrony środowiska i rolnictwa:

- ochrona środowiska przed odpadami, utrzymanie porządku i czystości,

- ochrona gruntów rolnych i leśnych,

- ochrona powietrza atmosferycznego.

 

młodszy referent mgr Tomasz Ojer

telefon - 75-610-6278

pokój nr 302

e-mail: ojer@kamiennagora.kei.pl

zakres spraw:

- gospodarowanie gruntami mienia komunalnego,

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego lub okresów pracy w gospodarstwie,

- gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi zasobami gminy (gruntami, również gruntami pod budynkami oraz lokalami), w tym ich dzierżawę, najem, użyczenie oraz trwały zarząd.

 

inspektor Urszula Adamska

telefon - 75-610-6282

e-mail: adamska@kamiennagora.kei.pl

zakres spraw:

W zakresie gospodarowania i administrowania mieniem komunalnym

- przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych,

- egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,

- ustalaniu stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,

 

 

inspektor Nina Papciak-Szewczyk

telefon - 75-610-6281

e-mail: szewczyk@kamiennagora.kei.pl

zakres spraw:

W zakresie gospodarowania i administrowania mieniem komunalnym

- administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi, innymi obiektami i urządzeniami (w tym remonty budynków i lokali mieszkalnych),

- zarząd nieruchomościami wspólnymi,

 

 

wakat

telefon - 75-610-6281

e-mail: 

zakres spraw:

W zakresie gospodarowania i administrowania mieniem komunalnym

- utrzymanie terenów zielonych, placów i parkingów,

- utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi,

- zabezpieczenie funkcjonowania organizacyjnego i technicznego obiektów użyteczności publicznej,

- zabezpieczenie funkcjonowania kotłowni lokalnych,

- administrowanie pomieszczeniami użytkowymi i terenami przynależnymi.

 

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwionych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Komunalnym i Rolnictwa (KR) w 2009 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Komunalnym i Rolnictwa (KR) w 2008 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwionych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w referacie Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (MOŚiR) w 2007 r.

 

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w referacie Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (MOŚiR) w 2006 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w referacie Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (MOŚiR) w 2005 r.

Informacja wytworzona przez P. Straus dnia 04.01.2012
Opublikowana przez D. Sowa dnia 04.01.2012. Odsłon 7701, Wersja 37drukuj
Wersja : lewy  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  z 58  prawy
Początek strony