REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (KROŚ)

REFERAT KOMUNALNY I ROLNICTWA

 

Skład:

Kierownik referatu - Jan Guzy

telefon - 75-610-6276

pokój nr 303

e-mail: jan.guzy@gminakg.pl

 

zakres spraw:

W zakresie ochrony środowiska i rolnictwa

- współdziałanie z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy,

- zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych i ochrona zwierząt,

- realizacja obowiązków z zakresu prawa wodnego.

 

inspektor Dawid Kusztal

telefon - 75-610-6278

pokój nr 303

e-mail: dawid.kusztal@gminakg.pl

zakres spraw:

W zakresie gospodarowania i administrowania mieniem komunalnym

- gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi zasobami gminy (gruntami, budynkami, lokalami), w tym ich zbywanie,

- ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

- organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,

- nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,

- komunalizacji gruntów.

W zakresie ochrony środowiska i rolnictwa:

- ochrona środowiska przed odpadami, utrzymanie porządku i czystości,

- ochrona gruntów rolnych i leśnych,

 

 

podinspektor mgr Tomasz Ojer

telefon - 75-610-6278

pokój nr 303

e-mail: tomasz.ojer@gminakg.pl

zakres spraw:

- gospodarowanie gruntami mienia komunalnego,

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego lub okresów pracy w gospodarstwie,

- gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi zasobami gminy (gruntami, również gruntami pod budynkami oraz lokalami), w tym ich dzierżawę, najem, użyczenie oraz trwały zarząd.

 

inspektor Urszula Adamska

telefon - 75-610-6282

pokój nr 306 

e-mail: urszula.adamska@gminakg.pl

zakres spraw:

W zakresie gospodarowania i administrowania mieniem komunalnym

- przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych,

- egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,

- ustalaniu stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,

 

 

inspektor Nina Papciak-Szewczyk

telefon - 75-610-6281

pokój nr 303

e-mail: nina.szewczyk@gminakg.pl

zakres spraw:

W zakresie gospodarowania i administrowania mieniem komunalnym.

- administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi, innymi obiektami i urządzeniami (w tym remonty budynków i lokali mieszkalnych),

- zarząd nieruchomościami wspólnymi,

 

referent Przemysław Sobolewski

telefon - 75-10-6281

 pokój nr 303

e-mail: przemyslaw.sobolewski@gminakg.pl

zakres spraw:

 

Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (świetlic wiejskich, obiektów sportowych, budynku administracyjnego - siedziby urzędu Gminy).

Gospodarka komunalna - eksploatacja i nadzór.

 

referent mgr inż. Natalia Chamot - Dybiec

telefon - 75-610-6282

pokój nr 306 

e-mail: natalia.dybiec@gminakg.pl

zakres spraw:

- ewidencja i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalanie opłat,

- analiza ewidencji i rozliczanie kosztów gospodarowania odpadami.

 

 

 

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwionych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Komunalnym i Rolnictwa (KR) w 2009 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Komunalnym i Rolnictwa (KR) w 2008 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwionych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w referacie Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (MOŚiR) w 2007 r.

 

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w referacie Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (MOŚiR) w 2006 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w referacie Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (MOŚiR) w 2005 r.

Informacja wytworzona przez dnia 03.03.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 03.03.2015. Odsłon 7576, Wersja 44drukuj
Wersja : lewy  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  z 58  prawy
Początek strony