Zarządzenia 2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 30/10, Z dnia: 07.08.2010

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 30/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 7 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
Załączniki:
zarzadzenie nr 30.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 15.10.2010 , wersja 1

Numer: 48/2010, Z dnia: 10.11.2011

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie czasu pracy oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2011 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 48.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 10.02.2011.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 10.02.2011 , wersja 1

Numer: 2/10, Z dnia: 06.01.2010

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 2/2010 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/06 z dnia 20 marca 2006r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w gminnych jednostkach organizacyjnych.
Załączniki:
zarzadzenie nr 2.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 17.01.2010.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 17.01.2010 , wersja 1

Numer: 4/10, Z dnia: 18.01.2010

, Zmieniana:  
Zarzadzenie Nr 4/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego w układzie działów, rozdziałów,paragrafów oraz przekazaniu podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych dla budżetu  Gminy Kamienna Góra na rok 2010
Załączniki:
zarzadzenie nr 4.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.01.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 2

Numer: 33/10, Z dnia: 09.08.2010

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 33/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 9 sierpnia 2010 w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
zarzadzanie nr 33.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 15.10.2010 , wersja 1

Numer: 34/10, Z dnia: 12.08.2010

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 34/10  Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
Załączniki:
zarzadzenie nr 34.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 15.10.2010 , wersja 1

Numer: 25/10, Z dnia: 31.05.2010

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 25/10 Wójta Gminy Kamienna Góra  z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
zarzadzenie nr 25.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 15.10.2010 , wersja 1

Numer: 31/10, Z dnia: 08.08.2010

, Zmieniana:  
Zarządzenie  Nr 31/10 Wójta Gminy Kamienna Góra zdnia 8 sierpnia 2010 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
Załączniki:
zarzadzenie nr 31.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 15.10.2010 , wersja 1

Numer: 32/10, Z dnia: 09.08.2010

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Kamienna Góra  z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia szkód i szacowania strat spowodowanych powodzią
Załączniki:
zarzadzenie nr 32.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 15.10.2010 , wersja 1

Numer: 1/10, Z dnia: 06.01.2010

, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1/2010 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kamienna Góra.
Załączniki:
zarzadzenie nr 1.pdf
Informacja wytworzona przez R. Rędziński dnia 06.01.2010.
Opublikowana przez R. Rędziński dnia 17.01.2010 , wersja 3

Numer: 20/10, Z dnia: 08.04.2010

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 20/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności części wspólnej budynku nr 105 zlokalizowanego w Pisarzowicach
Załączniki:
zarzadzenie nr 20.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 1

Numer: 8/10, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
Zarządzenie NR 8/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych  gminy
Załączniki:
zarzadzenie nr 8.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.02.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 2

Numer: 18/10, Z dnia: 31.03.2010

, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie

Załączniki:
zarzadzenie nr 18.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 1

Numer: 43/10, Z dnia: 05.10.2010

, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 43/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy

Załączniki:
zarzadzenie nr 43.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 05.10.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 21.10.2010 , wersja 2

Numer: 14/10, Z dnia: 17.03.2010

, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Załączniki:
zarzadzenie nr 14.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.03.2010.
Opublikowana przez B. Dąbrowska dnia 14.10.2010 , wersja 3
 1 2 3 4 
Początek strony