Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

siedziba: Aleja Wojska Polskiego 10 B

58-400 Kamienna Góra

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w od godz. 7.00 do godz. 15.00

 

https://gops.gminakamiennagora.pl

 

Kierownik

Maria Jaśnikowska

tel. 756106252

 

Pracownicy socjalni:

Specjalista pracy socjalnej

mgr Katarzyna Inglot-Reszczyńska

tel: 756106258

(Rejon 3: Gorzeszów, Kochanów, Krzeszówek, Dobromyśl, Lipienica, Szarocin, Janiszów)

 

Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator

mgr Marzena Piórkowska

tel: 756106253

(Rejon 4: Ptaszków, Przedwojów, Leszczyniec, Pisarzowice)

 

Starszy pracownik socjalny

Barbara Witowska

tel: 756106203

(Rejon 1:Czarnów, Czadrów, Raszów, Rędziny, Olszyny, Jawiszów)

 

Specjalista pracy socjalnej

Helena Szafraniec

tel: 756106203

(Rejon 2: Ogorzelec, Krzeszów, Dębrznik)

 

Stanowisko ds. administracyjnych:

mgr Agnieszka Maguda

tel: 756106254

 

Asystent rodziny

mgr Róża Wierzbicka

tel: 756106253

 

Świadczenia rodzinne

 

Referent

mgr Tomasz Świętochowski

tel: 756106250

 

Referent

Zuzanna Hatlaś

tel: 756106250

Zuzanna.Hatlas@gminakg.pl

 

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

1. Pomoc społeczna


2. Świadczenia rodzinne

3. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

4. Koordynowanie Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2022 10:41
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 24.08.2022 10:41. Odsłon 290, Wersja 1