Uchwały antysmogowe

Uchwały antysmogowe dla Dolnego Śląska

Od 1 lipca br. zaczęły obowiązywać regulacje wynikające z uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska. Działania te mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie problemu zanieczyszczenia powietrza, w kontekście ograniczeń i zakazów płynących z ww. uchwał. W ramach akcji informacyjnej publikujemy dla Państwa ulotki, plakat oraz animację na temat działań związanych z polityką antysmogową Dolnego Śląska. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Instytutu Rozwoju Terytorialnego: www.irt.wroc.pl. W razie jakichkolwiek pytań z zakresu działań antysmogowych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 713749571.

 

Drodzy Mieszkańcy!

Ponad połowa zanieczyszczeń powietrza w województwie dolnośląskim pochodzi z gospodarstw domowych. Przypominamy, że Sejmik województwa dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa), która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

Uchwała ta, jest aktem prawa miejscowego i ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wprowadzenie zakazów i ograniczeń w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa oraz użytkowanych instalacji do ogrzewania.

 

Jakie zakazy wprowadza uchwała antysmogowa na terenie Gminy Kamienna Góra

 

Od 1 lipca 2018 r. – zakaz stosowania:

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm.

- Mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem

- Biomasy o stałej wilgotności powyżej 20%

Uchwała nie zakazuje całkowicie używania węgla kamiennego.

 

Nowe wymogi dla kotłów

- od 1 lipca 2018 r. - nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) nie więcej niż 40mg/m3

- od 1 stycznia 2024 r. - zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 – czyli tzw. „kopciuchów

- od 1 stycznia 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji nie spełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 – koniec możliwości użytkowania klasy 3 i 4.

 

Kotły 5 generacji nie są objęte ograniczeniami – można je stosować przez cały czas.

 

Ważne informacje

- przepisy obowiązują przez cały rok, bez względu na sezon,

- przepisy dotyczą każdego, kto eksploatuje instalację – nie trzeba być jej właścicielem, a jedynie użytkownikiem, aby być zobowiązany do przestrzegania powyższych przepisów, przepisy dotyczą   także prowadzących działalność gospodarczą i posiadających kotły o mocy do 1 MW,

uchwała dotyczy instalacji przeznaczonych do spalania paliw stałych – również kotłów, piecokuchni, pieców kaflowych, pieców typu „koza”, kominków,

uchwała nie wprowadza ograniczeń i nowych obowiązków dla mieszkańców korzystających z sieci ciepłowniczych, ogrzewania elektrycznego, gazowego, olejowego i pomp ciepła.

 

Sankcje karne

Za niedostosowanie się do uchwały antysmogowej grożą sankcje karne, które zostały określone w art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska: „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 69, podlega karze grzywny”, a zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł.

 

Informacja wytworzona przez W. Bakszas dnia 14.12.2021 9:58
Opublikowana przez D. Sowa dnia 14.12.2021 9:58. Odsłon 153, Wersja 1