Oferta w trybie art. 19a.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Kamienna Góra zamieszcza niniejszym na okres 7 dni, następujące oferty realizacji zadania publicznego:

a) oferta na zadanie pt. "Jesień w górach" złożona w dniu 14.04.2023 r., przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Ziemi Kamiennogórskiej" w Kamiennej Górze.

Powyższe oferty, zgodnie z przepisami wyżej przywołanej ustawy, upublicznia się przez okres 7 dni w:
1)  w Biuletynie Informacji Publicznej;
2)  w siedzibie  organu  jednostki  samorządu  terytorialnego  w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3)  na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.


Ponadto, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert, kazdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego termin oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ  wykonawczy  jednostki  samorządu  terytorialnego  niezwłocznie  zawiera umowę  o wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  lub  o powierzenie  realizacji zadania publicznego.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 21.04.2023
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 21.04.2023. Wygasa 12.05.2023. Odsłon 122
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony