Oferta w trybie art. 19a. "Karate Camp" Letni obóz sportowy (wygasły...)

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Kamienna Góra zamieszcza niniejszym na okres 7 dni, następującą ofertę realizacji zadania publicznego:

a) oferta na zadanie pt. "Karate Camp" Letni obóz sportowy złożona w dniu 09.06.2022 r., przez FIGHT CLUB LUBAWKA.

Powyższa oferta, zgodnie z przepisami wyżej przywołanej ustawy, upublicznia się przez okres 7 dni w:
1)  w Biuletynie Informacji Publicznej;
2)  w siedzibie  organu  jednostki  samorządu  terytorialnego  w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3)  na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.


W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego termin oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ  wykonawczy  jednostki  samorządu  terytorialnego  niezwłocznie  zawiera umowę  o wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  lub  o powierzenie  realizacji zadania publicznego.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 14.06.2022
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 14.06.2022. Wygasa 22.06.2022. Odsłon 111
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony