Ocena jakości wody

Rok 2021

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągów publicznych w gminie Kamienna Góra za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Ocena jakości wody 2021

Ocena obszarowa wody 2021

 

Rok 2020

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągów publicznych w gminie Kamienna Góra za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Ocena jakości wody 2020

Ocena obszarowa wody 2020

 

Rok 2019

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2019 roku dla gminy Kamienna Góra.

Rok 2018

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągów publicznych w gminie Kamienna Góra za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2018 roku dla gminy Kamienna Góra.

Rok 2017

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągów publicznych w gminie Kamienna Góra za okres 01.01.2017 r.-29.12.2017 r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2017 roku dla gminy Kamienna Góra.

Rok 2016

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągów publicznych w gminie Kamienna Góra.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2016 roku dla gminy Kamienna Góra.

Informacja wytworzona przez dnia 20.04.2022 13:58
Opublikowana przez D. Sowa dnia 20.04.2022 13:58. Odsłon 1615, Wersja 8