Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie listy zgłoszonych kandydatów do składu GRDPP. (wygasły...)

Kamienna Góra, 25 sierpnia 2021 r.

OS.521.1.2021

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

 

w sprawie listy zgłoszonych kandydatów oraz miejscu i terminie

wyborów przedstawicieli organizacji do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021. 1372), i § 5 ust. 8 Uchwały Nr XII/52/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2015 r., w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamiennej Górze oraz organizacji i trybu jej działania, ogłaszam listę prawidłowo zgłoszonych kandydatów, informację o planowanym przebiegu wyborów, a także miejsce i termin wyborów przedstawicieli organizacji do składu osobowego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamiennej Górze.

 

I. LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW:

Okręg 1

Czarnów, Dębrznik, Janiszów, Leszczyniec,

Nowa Białka, Ogorzelec, Pisarzowice,

Przedwojów, Ptaszków, Rędziny, Raszów, Szarocin

Okręg 2

Czadrów, Dobromyśl, Gorzeszów, Jawiszów,

Kochanów, Krzeszów, Krzeszówek,

Lipienica, Olszyny

Pani Małgorzata Małek

zgłoszona przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Babki” w Pisarzowicach

Pani Ryszarda Wąsiel

zgłoszona przez „Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich”

Pani Monika Zawiłowicz

zgłoszona przez UKS Maraton Pisarzowice

Pan Adam Ryczko

zgłoszony przez OSP Ptaszków

Pan Grzegorz Żurek

zgłoszony przez Fundację „Europejska Perła Baroku”

Pan Zdzisław Boroń

zgłoszony przez

Gminne Zrzeszenie LZS w Kamiennej Górze

 

II. PLANOWANY PRZEBIEG WYBORÓW:

  1. W wyborach organizacje głosują za pośrednictwem delegatów.

  2. Organizacja ma prawo wystawić jednego delegata co znaczy, że dysponuje jednym głosem wyborczym.

  3. Organizacja jest zobowiązana przedłożyć pisemną informację o osobie delegata, najpóźniej przed rozpoczęciem wyborów. Wzór takiej informacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

  5. Organizacja za pośrednictwem delegata może nie później niż w terminie 5 dni przed wyznaczonym terminem wyborów złożyć powiadomienie o zamiarze głosowania korespondencyjnego. W dniu złożenia powiadomienia delegat osobiście i za pokwitowaniem odbiera pakiet wyborczy.

  6. Delegat zobowiązany jest do złożenia odpowiednich kopert do siedziby Urzędu Gminy w Kamiennej Górze w godzinach pracy urzędu, nie później niż w dzień poprzedzający termin wyborów.

  7. Głos jest ważny gdy delegat postawi znak „X” przy nazwisku co najmniej jednego i nie więcej niż czterech kandydatów na otrzymanej karcie do głosowania.

  8. Przedstawicielami organizacji w składzie osobowym Gminnej Rady Pożytku Publicznego zostaje dwóch kandydatów z każdego okręgu, którzy w przeprowadzonym głosowaniu otrzymają największą liczbę głosów.

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYBORÓW:

  1. Wybory przedstawicieli organizacji do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród wyżej wymienionych kandydatów odbędą się w dniu 7 września 2021 r., (wtorek) o godz. 14.00.

  2. Wybory odbędą się w sali posiedzeń (pok. 401) Urzędu Gminy Kamienna Góra, ul. Aleja Wojska Polskiego 10.


 

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

/-/ PATRYK STRAUS


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 25.08.2021
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 26.08.2021. Wygasa 15.10.2021. Odsłon 73
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony