Kadencja 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXII/119/12, Z dnia: 26.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy
Informacja wytworzona przez dnia 04.10.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.10.2012 , wersja 1

Numer: XXII/120/12, Z dnia: 26.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy zamiany prawa użytkowania wieczystego trzech nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Leszczyniec, gmina Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 04.10.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.10.2012 , wersja 1

Numer: XXII/116/12, Z dnia: 26.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XVIII/90/12 z dnia 25.04.2012 r. Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, w granicach całej gminy
Informacja wytworzona przez dnia 04.10.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.10.2012 , wersja 1

Numer: XXII/117/12, Z dnia: 26.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie stałych okręgów wyborczych
Informacja wytworzona przez dnia 04.10.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.10.2012 , wersja 1

Numer: XXII/118/12, Z dnia: 26.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 04.10.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.10.2012 , wersja 1

Numer: XXI/113/12, Z dnia: 29.08.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Informacja wytworzona przez dnia 14.09.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.09.2012 , wersja 1

Numer: XXI/114/12, Z dnia: 29.08.2012

, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Kamienna Góra, położonej w Ptaszkowie
Informacja wytworzona przez dnia 14.09.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.09.2012 , wersja 1

Numer: XXI/115/12, Z dnia: 29.08.2012

, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy dotyczącej odmowy pierwszeństwa wynajmu lokalu mieszkalnego
Informacja wytworzona przez dnia 14.09.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.09.2012 , wersja 1

Numer: XXI/112/12, Z dnia: 29.08.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 14.09.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.09.2012 , wersja 1

Numer: XX/111/12, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 04.07.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2012 , wersja 1

Numer: XX/108/12, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Kamienna Góra, położonych w Szarocinie, Kochanowie, Krzeszowie oraz Pisarzowicach
Informacja wytworzona przez dnia 04.07.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2012 , wersja 1

Numer: XX/109/12, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Informacja wytworzona przez dnia 04.07.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2012 , wersja 1

Numer: XX/110/12, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/87/12 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28.03.2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienna Góra w 2012 roku
Informacja wytworzona przez dnia 04.07.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2012 , wersja 1

Numer: XIX/101/12, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2011 r.
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.06.2012 , wersja 1

Numer: XIX/102/12, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.06.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 10  prawy
Początek strony