Kadencja 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XIX/107/12, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kamienna Góra, na lata 2012 – 2014
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.06.2012 , wersja 1

Numer: XIX/106/12, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.06.2012 , wersja 1

Numer: XIX/105/12, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr LII/266/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20.10.2010 r., w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.06.2012 , wersja 1

Numer: XIX/104/12, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy zamiany nieruchomości położonej w obrębie wsi Pisarzowice z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.06.2012 , wersja 1

Numer: XIX/103/12, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własnosć gminy Kamienna Góra, położonych w Pisarzowicach, Raszowie i Jawiszowie
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.06.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/97/12, Z dnia: 25.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/91/12, Z dnia: 25.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra "
Informacja wytworzona przez dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/98/12, Z dnia: 25.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/95/12, Z dnia: 25.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pisarzowice
Informacja wytworzona przez dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/99/12, Z dnia: 25.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kamienna Góra w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Informacja wytworzona przez dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/93/12, Z dnia: 25.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jawiszów
Informacja wytworzona przez dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/92/12, Z dnia: 25.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Informacja wytworzona przez dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/94/12, Z dnia: 25.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kochanów
Informacja wytworzona przez dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/100/12, Z dnia: 25.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra na czas nieoznaczony
Informacja wytworzona przez dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: XVIII/96/12, Z dnia: 25.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czadrów
Informacja wytworzona przez dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.05.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony