Kadencja 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XVIII/90/12, Z dnia: 25.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, w granicach całej gminy
Informacja wytworzona przez dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: XVII/88/12, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Kamienna Góra, położonych w Czadrowie i Kochanowie
Informacja wytworzona przez dnia 05.04.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 05.04.2012 , wersja 1

Numer: XVII/87/12, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienna Góra w 2012 roku
Informacja wytworzona przez dnia 05.04.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 05.04.2012 , wersja 1

Numer: XVII/89/12, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku
Informacja wytworzona przez dnia 05.04.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 05.04.2012 , wersja 1

Numer: XVII/85/12, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego
Informacja wytworzona przez dnia 05.04.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 05.04.2012 , wersja 1

Numer: XVII/86/12, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 05.04.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 05.04.2012 , wersja 1

Numer: XVI/82/12, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2012
Informacja wytworzona przez dnia 12.03.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 12.03.2012 , wersja 1

Numer: XVI/83/12, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata
Informacja wytworzona przez dnia 12.03.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 12.03.2012 , wersja 1

Numer: XVI/84/12, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra na czas nieoznaczony
Informacja wytworzona przez dnia 12.03.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 12.03.2012 , wersja 1

Numer: XV/80/12, Z dnia: 25.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze umowy zamiany
Informacja wytworzona przez dnia 20.02.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 20.02.2012 , wersja 1

Numer: XV/79/12, Z dnia: 25.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/242/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28.07.2010 r., w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego plau zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Rędziny I"
Informacja wytworzona przez dnia 20.02.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 20.02.2012 , wersja 1

Numer: XV/78/12, Z dnia: 25.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 20.02.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 20.02.2012 , wersja 1

Numer: XV/81/12, Z dnia: 25.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Czadrowie i Olszynach, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 20.02.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 20.02.2012 , wersja 1

Numer: XIV/74/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lipienicy stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.01.2012 , wersja 1

Numer: XIV/73/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2012
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.01.2012 , wersja 1
 lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony