Kadencja 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIV/73/11, Z dnia: 30.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2012
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/75/11, Z dnia: 30.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/76/11, Z dnia: 30.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały nr X/40/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31.08.2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.01.2012 , wersja 1
Numer: XIV/77/11, Z dnia: 30.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.01.2012 , wersja 1
Numer: XIII/66/11, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.01.2012 , wersja 1
Numer: XIII/67/11, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.01.2012 , wersja 1
Numer: XIII/68/11, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.01.2012 , wersja 1
Numer: XIII/69/11, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru następujących podatków : od nieruchomości, rolnego i leśnego
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.01.2012 , wersja 1
Numer: XIII/70/11, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pisarzowicach stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.01.2012 , wersja 1
Numer: XIII/71/11, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2012.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.01.2012 , wersja 1
Numer: XII/55/11, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/56/11, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/57/11, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/58/11, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie o ustaleniu dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków sieciami kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/59/11, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie gruntów z przeznaczeniem pod utworzenie drogi gminnej wewnętrznej w obrębie wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.11.2011 , wersja 1
 lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony