Kadencja 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XI/53/11, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 19.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/54/11, Z dnia: 28.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 19.10.2011 , wersja 1
Numer: X/39/11, Z dnia: 31.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej
Załączniki:
uchwala nr x-39-11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2011 , wersja 1
Numer: X/40/11, Z dnia: 31.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, w granicach całej gminy
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2011 , wersja 1
Numer: X/41/11, Z dnia: 31.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kamienna Góra
Załączniki:
uchwala nr x-41-11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2011 , wersja 1
Numer: X/42/11, Z dnia: 31.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu
Załączniki:
uchwala nr x-42-11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2011 , wersja 1
Numer: X/43/11, Z dnia: 31.08.2011, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Załączniki:
uchwala nr x-43-11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2011 , wersja 1
Numer: IX/32/11, Z dnia: 29.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2010 r.
Informacja wytworzona przez dnia 09.08.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.08.2011 , wersja 1
Numer: IX/33/11, Z dnia: 29.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Informacja wytworzona przez dnia 09.08.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.08.2011 , wersja 1
Numer: IX/35/11, Z dnia: 29.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie : wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010 r.
Informacja wytworzona przez dnia 09.08.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.08.2011 , wersja 1
Numer: IX/36/11, Z dnia: 29.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze
Informacja wytworzona przez dnia 09.08.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.08.2011 , wersja 1
Numer: IX/34/11, Z dnia: 29.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 29.06.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.08.2011 , wersja 2
Numer: IX/37/11, Z dnia: 29.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVI/119/04 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2004 roku
Informacja wytworzona przez dnia 09.08.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.08.2011 , wersja 1
Numer: IX/38/11, Z dnia: 29.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie:wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze umowy zamiany z przeznaczeniem pod utworzenie drogi położonej w obrębie wsi Olszyny
Informacja wytworzona przez dnia 09.08.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.08.2011 , wersja 1
Numer: VIII/28/11, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 03.06.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.06.2011 , wersja 1
 lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony