Kadencja 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: VIII/30/11, Z dnia: 25.05.2011

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 03.06.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.06.2011 , wersja 1

Numer: VIII/28/11, Z dnia: 25.05.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 03.06.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.06.2011 , wersja 1

Numer: VIII/31/11, Z dnia: 25.05.2011

, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy dotyczącej niepodjęcia konsultacji w sprawie budowy miejsc parkingowych dla autobusów w Krzeszowie
Informacja wytworzona przez dnia 03.06.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.06.2011 , wersja 1

Numer: VII/25/11, Z dnia: 27.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Informacja wytworzona przez dnia 12.05.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 12.05.2011 , wersja 1

Numer: VII/27/11, Z dnia: 27.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 12.05.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 12.05.2011 , wersja 1

Numer: VII/26/11, Z dnia: 27.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011"
Informacja wytworzona przez dnia 12.05.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 12.05.2011 , wersja 1

Numer: VII/24/11, Z dnia: 27.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamienna Góra na lata 2008 – 2013 i rozszerzenia jej zakresu na lata 2014-2015
Informacja wytworzona przez dnia 12.05.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 12.05.2011 , wersja 1

Numer: VI/23/11, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie:wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze umowy zamiany z przeznaczeniem pod utworzenie i poszerzenie drogi położonej w obrębie wsi Przedwojów
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.04.2011 , wersja 1

Numer: VI/19/11, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie gminy
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.04.2011 , wersja 1

Numer: VI/20/11, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie: dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.04.2011 , wersja 1

Numer: VI/21/11, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.04.2011 , wersja 1

Numer: VI/22/11, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości, położonej w Krzeszowie, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.04.2011 , wersja 1

Numer: V/14/11, Z dnia: 23.02.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.04.2011 , wersja 1

Numer: V/16/11, Z dnia: 23.02.2011

, Zmieniana:  

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.04.2011 , wersja 1

Numer: V/17/11, Z dnia: 23.02.2011

, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości, w wyniku uwzględniania roszczeń wynikających z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.04.2011 , wersja 1
 lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony