Ogłoszenia o wyborze oferty

RI.7013.13.2020 Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z infrastrukturą techniczną.

Budowa Przedszkola Publicznego w Krzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2021 Utworzono: 15.01.2021

RI.271.4.2020 Udzielenie kredytu w wysokości 1 000 0000,00 zł

.Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego do wysokości : - 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z terminem spłaty
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2020 Utworzono: 10.12.2020

KROS.7031.2.2020 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2021

Ogłosznie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Odbiór odpadów komunalnych z terrnu Gminy Kamienna Góra w roku 2021
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2020 Utworzono: 30.11.2020

RI.7021.17.2020 Remont mostu na potoku Żywica w ciągu dr wewnętrznej w Pisarzowicach

Remont mostu na potoku Żywica w ciągu dr wewnętrznej, dz. 182 i 74 w Pisarzowicach - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2020 Utworzono: 23.11.2020

KROS.7031.1.2020 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2021

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2021- informacja o unieważnieniu postępowania.
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2020 Utworzono: 06.11.2020

ZOJD-D.351.4.2020 Przygotowanie i dostarczenie posiłków (catering) do szkoły podstawowej w Pisarzowi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Przygotowanie i dostarczenie posiłków ( usługa cateringowa) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół w Pisarzowicach w roku szkolnym 2020/20
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2020 Utworzono: 01.10.2020

RI.7013.9.2020 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Ptaszkowie.

Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i wybuduj
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2020 Utworzono: 07.09.2020

RI. 7013.1.2020 Zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra

Zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra w sezonie zimowym 2020/2021
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2020 Utworzono: 13.07.2020

RI.7013.8.2020 Remont kotłowni w budynku szkoły Podstawowej w Krzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystneijszej ofety w postępowaniu przetargowym na Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2020 Utworzono: 01.07.2020

RI.7013.6.2020 Budowa świetlicy wraz z remizą w Ptaszkowie

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i buduj - unieważnienie postępowania przetargowego
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2020 Utworzono: 08.06.2020

RI. 7013.3.2020 Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie

Budowa sieci wodociagowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2020 Utworzono: 20.04.2020

RI.7013.5.2020 Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formu

Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i wybuduj.
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2020 Utworzono: 09.04.2020

RI. 7013.4.2020 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 327/1 i 75/4 w Ptaszkowie

Przebudowa drogi wewnetrznej dz.nr 327/1 i 75/4 w Ptaszkowie
więcej...
Aktualizacja: 17.02.2020 Utworzono: 17.02.2020

RI. 7013.2.2020 Przebudowa odcinka drogi ul. Kalwaria w Krzeszowie

Przebudowa docinka drogi ul. Kalwaria w Krzeszowie - ogłoszenie o wyborze oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2020 Utworzono: 07.02.2020

KROŚ.271.4.2019 Przebudowa dachu budynku mieszkalnego Ogorzelec 80

Przebudowa konstrukcji dachu wraz z kominami budynku mieszkalnego Ogorzelec 80
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2019 Utworzono: 05.12.2019
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
aktualne... Początek strony