Ogłoszenia o wyborze oferty

IZP.7044-2/10 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Kochanowie
Oświetlenie drogowe Kochanów
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2010 Utworzono: 22.06.2010
ZOPO.D.361-2/10 Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn. : " Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach - Pisarzowice 149, 58-400 Kamienna Góra
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2010 Utworzono: 21.06.2010
IZP. 5541-12/10 Remont drogi gminnej Nr 114832D w Krzeszowie
Remont drogi  gminnej Nr  114832D w Krzeszowie
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2010 Utworzono: 17.06.2010
IZP.2222-3/10 Budowa Zespołu Boisk "OKRLIK 2012" w Krzeszowie
ORLIK Krzeszów
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2010 Utworzono: 14.06.2010
IZP.2227-4/10 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy reralizacji zadania p.n. Zwodociągowanie wsi
Inspektor nadzoru - Zwodociągowanie wsi Ogorzelec
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2010 Utworzono: 10.06.2010
IZP. 2222-1/10 Zwodociągowanie wsi Krzeszów w oparciu o istniejące ujęcie wody KROKUS
Wodociąg Ogorzelec
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2010 Utworzono: 02.06.2010
ZOPO.D.361-1/10 Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie
Ogłoszenie o wyborze oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2010 Utworzono: 16.04.2010
IZP.5541-9/10 Remont drogi gminnej wewnętrznej , dz.nr 271 w Czarnowie
Droga Czarnów
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2010 Utworzono: 14.04.2010
IZP. 5541-8/10 Remont drogi gminnej Nr 114883D w Szarocinie
Droga Szarocin
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2010 Utworzono: 14.04.2010
IZP. 7040-2/10 Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 11490D w Pisarzowicach
Most Pisarzowice
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2010 Utworzono: 14.04.2010
PI.0612-5/09/10 Przygotowanie do druku, skład DTP, wydrukowanie oraz transport publikacji pt. Mała a
Druk publikacji
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2010 Utworzono: 07.04.2010
IZP.2222-1/10 Remont pomieszczeń budynku Gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowei
Gimnazjum Krzeszów
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2010 Utworzono: 07.04.2010
ZOPO.341-4/09
ZOPO.341-4/09 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie przy ul. Betlejemskiej 1 i Zespołu Szkół Publicznych w Pisarzowicach - Pisarzowice 149
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2010 Utworzono: 11.01.2010
IZP.341-2/09 Roboty elektryczne
 Wykonanie niezaplanowanych prac remontowych, wymaganych napraw oraz usuwanie awarii w obiektach gminnych w ramach zlecenia stałego na roboty elektryczne.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2009 Utworzono: 31.12.2009
IZP.341-2/09 Roboty ogólnobudowlane
 Wykonanie niezaplanowanych prac remontowych, wymaganych napraw oraz usuwanie awarii w obiektach gminnych w ramach zlecenia stałego na roboty ogólnobudowlane.  
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2009 Utworzono: 30.12.2009
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
aktualne... Początek strony